samsung finance คืออะไร ทางเลือกใหม่ของคนไม่มีบัตรเครดิต

samsung finance คืออะไร ทางเลือกใหม่ของคนไม่มีบัตรเครดิต

Samsung finance ทางเลือกใหม่ของคนที่อยากผ่อนของกับทางซัมซุงแต่ไม่มีบัตรเครดิต ว่าจะมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการผ่อนโดยไม่ใช้บัตรอย่างไร