huawei P20 Pro จอกว้าง กล้องไลก้า 3 ตัว

huawei P20 Pro จอกว้าง กล้องไลก้า 3 ตัว

huawei P20 Pro หากใครที่สนใจอยากลองใช้งานโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ดูก็ถือว่ามีความเหมาะสมมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เรื่องของการออกแบบและราคา