HTC แบรนด์มือถือในตำนาน ใครทันไม่เด็กแล้วนะ

HTC แบรนด์มือถือในตำนาน ใครทันไม่เด็กแล้วนะ

HTC อาจจะทำให้เราได้เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆจากแบรนด์นี้ออกมาในอนาคตก็เป็นได้ดังนั้นสาวกของแบรนด์นี้อยู่แล้วก็อยากให้เราติดตามกันดู

huawei P20 Pro จอกว้าง กล้องไลก้า 3 ตัว

huawei P20 Pro จอกว้าง กล้องไลก้า 3 ตัว

huawei P20 Pro หากใครที่สนใจอยากลองใช้งานโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ดูก็ถือว่ามีความเหมาะสมมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เรื่องของการออกแบบและราคา